index
index
W dniach 26-27 września 2009
po raz IV odbędzie się Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi pod patronatem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego
oraz Marszałka województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka


więcej na stronach: - www.produktlokalny.olgd.org.pl
...............................................................................................................

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania
ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIK BIUROWY STOWARZYSZENIA OLGD

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) co najmniej 2-letni staż pracy,
c) umiejętności organizacyjne
d) sporządzanie sprawozdań, raportów i innych dokumentów obrazujących realizację powierzonych zadań,
e) znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
f) wiedza o unijnych programach (EFS, PROW itp.),
g) znajomość obsługi komputera i oprogramowania Microsoft Office w tym Word, Excel,
h) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
i) samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

2. Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub w dziedzinie zarządzania,
b) co najmniej roczne doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych,
c) doświadczenie w realizacji prac projektowych, w tym współfinansowanych ze środków UE,
d) doświadczenie w rozliczaniu zadań realizowanych z uzyskanych środków pomocowych,
e) znajomość KPA,
f) znajomość archiwizacji i przepisów związanych z archiwizacją dokumentów,
g) znajomość kwalifikowalności wydatków i odpowiednich zasad finansowania PROW,
h) przynajmniej dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego,
i) wnikliwość,
j) szkolenia podnoszące kwalifikacje,
k) prawo jazdy kat B.

3. Zakres obowiązków

1   2  
index